EURYDICE, Sieć Informacji o Edukacji w Europie, istnieje od 1980 roku!

EURYDICE, Sieć Informacji o Edukacji w Europie, istnieje od 1980 roku. Sieć składa się z biur krajowych (obecnie 40 biur w 37 krajach), utworzonych przez ministerstwa edukacji poszczególnych krajów, i z biura europejskiego (w EACEA), utworzonego przez Komisję Europejską (Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury).

Główna misja Eurydice to dostarczanie osobom odpowiedzialnym za politykę edukacyjną na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym analiz oraz informacji, które będą stanowiły dla nich wsparcie w procesie podejmowania decyzji.

Realizacja tej misji obejmuje, między innymi, przygotowanie następujących rodzajów publikacji:

  • Systemy edukacji on-line, europejska encyklopedia krajowych systemów edukacji: porównywalne i stale aktualizowane opisy systemów edukacji w 37 krajach;
  • Publikacje tematyczne uwzględniające bieżące zagadnienia będące przedmiotem europejskiej współpracy;
  • Fakty i liczby czyli publikacje opisujące wybrane aspekty systemów edukacji m.in.: kalendarz szkolny i akademicki, czas nauczania poszczególnych przedmiotów oraz zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół.

W swoich działaniach Eurydice współpracuje z Eurostatem, Cedefopem (w dziedzinie kształcenia zawodowego), z European Training Foundation (ETF), European Agency for Development in Special Needs Education (w dziedzinie kształcenia specjalnego i integracyjnego) oraz z CRELL (Centre for Research on Lifelong Learning). Eurydice wspiera także Komisję Europejską w jej współpracy z takimi instytucjami międzynarodowymi jak OECD, Rada Europy oraz UNESCO.

Polskie Biuro Eurydice działa od 1996 r. i jest zaangażowane merytorycznie oraz organizacyjnie, w przygotowanie wszystkich publikacji Sieci. Wkład polski do publikacji jest opracowywany we współpracy z ekspertami z Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz ekspertami z instytucji badawczych.

Ponadto Polskie Biuro Eurydice:

  • Koordynuje tłumaczenia i redakcję wybranych publikacji na język polski i udostępnia je użytkownikom w wersji elektronicznej i drukowanej
  • Regularnie opracowuje opis polskiego systemu edukacji w języku angielskim (The System of Education in Poland)
  • Przygotowuje raporty dotyczące wybranych zagadnień z zakresu edukacji opisujące sytuację w poszczególnych krajach Europy
  • Prowadzi promocję publikacji Eurydice w Polsce.