EURYDICE, Sieć Informacji o Edukacji w Europie, istnieje od 1980 roku!

Eurydice – Sieć informacji o edukacji w Europie – istnieje od 1980 roku. Sieć składa się z ponad 40 biur utworzonych przez ministerstwa edukacji krajów uczestniczących w programie Erasmus+ oraz z biura europejskiego (EACEA A6), utworzonego przez Komisję Europejską (Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury).

Główną misją Eurydice jest dostarczanie osobom odpowiedzialnym za politykę edukacyjną na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym analiz oraz informacji, które będą stanowiły dla nich wsparcie w procesie podejmowania decyzji.

Realizacja misji sieci obejmuje m.in. przygotowanie następujących rodzajów publikacji:

  • Publikacje tematyczne raporty uwzględniające wspólne priorytety i bieżące zagadnienia będące przedmiotem europejskiej współpracy, zawierające wskaźniki dotyczące wybranych obszarów edukacyjnych.
  • National Education Systems  (Encyklopedia krajowych systemów edukacji) – porównywalne i stale aktualizowane opisy systemów edukacji w Europie, od wczesnej edukacji i opieki po szkolnictwo wyższe i uczenie się dorosłych.
  • Data and Visuals– publikacje internetowe prezentujące wybrane dane ilościowe i jakościowe o europejskich systemach edukacji, np. zarobki nauczycieli, opłaty za studia i wsparcie dla studentów w szkolnictwie wyższym.

Polskie Biuro Eurydice powstało w 1996 r. i jest zaangażowane merytorycznie oraz organizacyjnie w przygotowanie wszystkich publikacji sieci. Wkład polski do publikacji jest opracowywany we współpracy z ekspertami z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także ekspertami z instytucji badawczych i uczelni. Biuro działa w ramach Biura Badań i Wydawnictw Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Ponadto Polskie Biuro Eurydice:

  • Koordynuje tłumaczenia i redakcję wybranych publikacji sieci na język polski i udostępnia je odbiorcom
  • Przygotowuje raporty własne dotyczące wybranych zagadnień z zakresu edukacji europejskiej na potrzeby polskich użytkowników
  • Prowadzi promocję publikacji Eurydice w Polsce.