Slide Wspieranie osiągnięć i motywacji
uczniów w nauce matematyki
i przedmiotów przyrodniczych
w szkołach
pdf w języku angielskim
Slide Działania na rzecz równości
i włączania społecznego
w szkolnictwie wyższym
w Europie
pdf w języku angielskim
Slide Edukacja i szkolenia dorosłych w Europie: ścieżki prowadzące do umiejętności i kwalifikacji pdf w języku polskim

Aktualności

Publikacje tematyczne

Publikacje tematyczne

Opracowania porównawcze dotyczące różnych dziedzin edukacji ze szczególnym uwzględnieniem bieżących zagadnień będących tematem europejskiej współpracy.

Czytaj dalej ›
fakty i liczby

fakty i liczby

Regularnie aktualizowane publikacje opisujące wybrane aspekty systemów edukacji w układzie krajowym.

Czytaj dalej ›
National education systems

National education systems

Encyklopedia systemów edukacji - szczegółowe opisy systemów edukacji poszczególnych krajów w języku angielskim

Czytaj dalej ›
System edukacji w Polsce

System edukacji w Polsce

Informacje o polskim systemie edukacji dostępne w różnych wersjach językowych i o różnym stopniu szczegółowości opisu.

Czytaj dalej ›
Systemy edukacji w Europie

Systemy edukacji w Europie

Krótkie opisy europejskich systemów edukacji w języku polskim

Czytaj dalej ›
Raporty Polskiego Biura Eurydice

Raporty Polskiego Biura Eurydice

Raporty przygotowane na podstawie materiałów zebranych na forum Sieci.

Czytaj dalej ›