System edukacji w Polsce

 

KRÓTKA INFORMACJA O POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI – THE POLISH EDUCATION SYSTEM IN BRIEF 2023/24

in English
w języku polskim

 

 

 

BROSZURA PREZENTUJĄCA POLSKI SYSTEM EDUKACJI (W JĘZYKU ANGIELSKIM)

The System of Education in Poland 2020