PODSTAWOWE INFORMACJE

Turcja jest demokratyczną republiką parlamentarną położoną jednocześnie w Europie i Azji. Państwo jest podzielone na 81 prowincji, ma 82 mln mieszkańców, z czego 5,6 mln mieszka w stolicy kraju - Ankarze. Turcja nie jest członkiem Unii Europejskiej, jednak od 1999 roku ma status państwa kandydującego. Nie należy również do strefy Schengen. Walutą narodową jest lira turecka.

 

GŁÓWNE CECHY SYSTEMU EDUKACJI

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

System edukacji obejmuje wczesną edukację i opiekę, edukację przedszkolną, szkolnictwo podstawowe, średnie I i II stopnia oraz szkolnictwo wyższe.

Od roku szkolnego 2012/13 obowiązkowa edukacja w Turcji liczy 12 lat i jest podzielona na trzy etapy:

 • 4-letnia szkoła podstawowa
 • 4-letnia szkoła średnia I stopnia
 • 4-letnia szkoła średnia II stopnia.

 

ZARZĄDZANIE I NADZÓR NAD SYSTEMEM EDUKACJI

Centralnym organem nadzorującym edukację w Turcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Decyzje podejmowane na szczeblu lokalnym są administrowane przez prowincjonalne i okręgowe dyrekcje edukacji narodowej. Wszystkie inne decyzje związane z zakładaniem i likwidacją szkół, przenoszeniem i przydzielaniem nauczycieli, budżetem i inwestycjami są podejmowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Rada Szkolnictwa Wyższego jest instytucją publiczną regulującą całe szkolnictwo wyższe i kierującą działalnością uczelni.

ORGANIZACJA I STRUKTURA SYSTEMU EDUKACJI

DIAGRAM SYSTEMU EDUKACJI

 

EDUKACJA OBOWIĄZKOWA

Obowiązek szkolny w Turcji trwa 12 lat i obejmuje uczniów szkół podstawowych i średnich. System działa w formie 4+4+4. Ponadto edukacja przedszkolna oraz nauka w szkole podstawowej oraz średniej I i II stopnia są obowiązkowe dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

WCZESNA EDUKACJA I OPIEKA

Wczesna edukacja i opieka obejmuje żłobki i ośrodki opieki dziennej dla dzieci w wieku 0-36 miesięcy. Dzieci w wieku 4-5 lat są zapisywane do przedszkola. Chociaż edukacja przedszkolna jest nieobowiązkowa, jednak funkcjonuje zalecenie, aby każde dziecko korzystało z edukacji przedszkolnej przez co najmniej 1 rok. Usługi edukacji przedszkolnej są świadczone bezpłatnie w placówkach publicznych.

 

SZKOLNICTWO PODSTAWOWE

Edukacja w szkole podstawowej obejmuje dzieci w wieku od 5 lat do 10 lat.

Szkolnictwo podstawowe w ramach jednolitej struktury składa się ze:

 • szkoły podstawowej (klasy 1-4 – dla uczniów w wieku od 5 do 6-9 lat)
 • szkoły średniej I stopnia (klasy 5-8 – dla uczniów w wieku od 10 do 13 lat).

 

SZKOLNICTWO ŚREDNIE

Edukacja ogólna na poziomie szkoły średniej odbywa się w liceach. Ogólnokształcące szkoły średnie to:

 • licea akademickie
 • licea nauk społecznych
 •  licea anatolijskie
 • licea sztuk pięknych (artystyczne)
 • licea sportowe

Szkolnictwo średnie II stopnia oferuje również programy zawodowe i techniczne dla uczniów w wieku od 14 do 18 lat oraz dla osób powyżej 18 roku życia w ośrodkach kształcenia zawodowego.

 

SZKOLNICTWO WYŻSZE

Szkolnictwo wyższe obejmuje studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie, prowadzone przez instytucje szkolnictwa wyższego dla studentów w wieku powyżej 17 lat.

 

EDUKACJA DOROSŁYCH

Edukacja dorosłych w Turcji obejmuje wszystkie rodzaje działań edukacyjnych, które wiążą się z rozwojem umiejętności i kompetencji w systemie edukacji formalnej na dowolnym etapie.

Edukacja dorosłych w Turcji jest realizowana z uwzględnieniem następujących celów:

 • Promowanie edukacji i szkoleń przez całe życie
 • Prowadzenie otwartych usług edukacyjnych z nieformalną edukacją i szkoleniami
 • Zapewnianie kształcenia i szkolenia w dziedzinie edukacji ogólnej lub zawodowej i technicznej poprzez edukację pozaformalną
 • Przygotowywanie programów edukacyjnych i szkoleniowych, podręczników, materiałów edukacyjnych dla szkół, instytucji edukacji pozaformalnej i instytucji szkoleniowych.

Programy i materiały dydaktyczne są akceptowane przez Radę Edukacji i Szkoleń.

 

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

Zasady i procedury zapewniania obowiązkowej edukacji dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi umożliwiają tym osobom korzystanie z edukacji ogólnej i zawodowej aż do poziomu szkolnictwa średniego.

 

WYBRANE STATYSTYKI

Statystyki dotyczące ogólnodostępnych i specjalnych* placówek edukacyjnych, 2019/20

Rodzaj placówki edukacyjnej

Poziom ISCEDa

Liczba placówek edukacyjnych

 

 

Publiczne

Prywatne o uprawnieniach szkół publicznych

Prywatne niezależne

Razem

Przedszkola

0

5 830

5 655

(-)

11 485

Przedszkola specjalne

0

1029

460

(-)

1489

Szkoły podstawowe

1

22 808

1982

(-)

24 790

Specjalne szkoły podstawowe

1, 2

333

(-)

(-)

333

Szkoły średnie I stopnia

2

16 917

2351

(-)

19 268

Szkoły średnie II stopnia

3

3444

3481

(-)

6925

Szkoły średnie specjalne

3

413

(-)

(-)

413

Szkoły zawodowe

3

5720

401

(-)

6121

Specjalne szkoły zawodowe

3

141

(-)

(-)

141

(-) nie dotyczy
a ISCED= International Standard Classification of Education

Źródło: baza National Education Systems Chapter 2.8. Statistics on educational institutions

 

Statystyki dotyczące liczby uczniów w placówkach edukacyjnych ogólnodostępnych i specjalnych, 2020/21

Rodzaj placówki edukacyjnej

Liczba uczniów/studentów

Edukacja przedszkolna

1 236 432

Szkolnictwo podstawowe

5 328 291

Szkolnictwo średnie I stopnia

5 212 969

Szkolnictwo średnie II stopnia

6 318 602

Szkolnictwo wyższe: licencjat

4 506 054

Szkolnictwo wyższe: magister

514 172

Doktorat 

145 746

Źródło: Eurostat - Pupils and students enrolled by education level, sex, type of institution and intensity of participation