System edukacji w Polsce

BROSZURA PREZENTUJĄCA POLSKI SYSTEM EDUKACJI (w języku angielskim)


KRÓTKA INFORMACJA O POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI – THE POLISH EDUCATION SYSTEM IN BRIEF 2021/22


Poniżej znajdują się opisy archiwalne!

Broszury prezentujące polski system edukacji (w języku angielskim):