Publikacje

30.04.2024

Zatwierdzanie efektów edukacji pozaformalnej i nieformalnego uczenia się w szkolnictwie wyższym w Europie

zdjęcie-wiodące

Raport przedstawia wynik analizy tego, w jaki sposób są uznawane i potwierdzane efekty uczenia się pozaformalnego i nieformalnego w systemach szkolnictwa wyższego poszczególnych krajów.

Na podstawie definicji potwierdzania umiejętności zdobytych w wyniku pozaformalnego i nieformalnego kształcenia nakreślonej w dokumentach strategicznych UE i wspólnych celów wyznaczonych w ramach procesu bolońskiego, raport przedstawia ten proces jako (1) alternatywną ścieżkę dostępu do edukacji lub (2) sposób na wypełnienie części wymogów koniecznych do uzyskania wykształcenia wyższego. Ponadto w raporcie przeanalizowano (3) rodzaje działań edukacyjnych, które mogą podlegać procesowi potwierdzania oraz (4) mechanizmy zapewniania jakości leżące u podstaw praktyki w tym obszarze. Raport obejmuje 37 systemów edukacji należących do sieci Eurydice i prezentuje dane jakościowe za rok akademicki 2023/2024.