Publikacje

11.07.2023

Zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie 2021/2022 - fisze krajowe

zdjęcie-wiodące

Fisze krajowe prezentujące wynagrodzenia i dodatki dla nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie pokazują składowe i różnice w zarobkach nauczycieli w krajach europejskich. Uwzględniono również szczegółowe informacje na temat dodatków i innych elementów wynagrodzenia otrzymywanych przez nauczycieli i dyrektorów szkół.

Dane zostały zebrane wspólnie przez sieci Eurydice i OECD/NESLI i dotyczą poziomów od edukacji przedszkolnej do ogólnokształcącej szkoły średniej II stopnia.

Publikacja fisz krajowych poprzedza publikację raportu „Zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie, 2021/2022” zapowiedzianą na październik 2023 roku. Publikacja porównawcza przeanalizuje ustawowe wynagrodzenia dla początkujących nauczycieli i ich ewolucję od roku 2014/2015, a także perspektywy wzrostu wynagrodzeń w trakcie kariery zawodowej. Omówione zostaną również kwalifikacje, wynagrodzenia i szczeble kariery zawodowej dyrektorów szkół.

Jesienią ukaże się również nowa interaktywna publikacja internetowa, która umożliwi wizualizację danych dotyczących wynagrodzeń nauczycieli i dyrektorów szkół w interaktywnym narzędziu. Możliwe będzie wyszukiwanie danych według tematu lub kraju oraz ich eksport w różnych formatach.