Publikacje

05.10.2022

Zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie 2020/21

zdjęcie-wiodące

Wynagrodzenie nauczycieli i ich perspektywy zawodowe są nieodłącznym elementem polityki mającej na celu przyciągnięcie najlepszych kandydatów i zapewnienie im pozostania w zawodzie. Czy nauczyciele w Europie są dobrze opłacani? Jakie perspektywy wzrostu wynagrodzenia mają w miarę rozwoju swojej kariery? Czy w ostatnich latach nauczyciele zyskali czy stracili siłę nabywczą? Raport Teachers' and school heads' salaries and allowances in Europe – 2020/2021 przedstawia strukturę i różnice w zarobkach nauczycieli w poszczególnych krajach sieci Eurydice, zawiera informacje na temat ustawowych i rzeczywistych wynagrodzeń, a także dodatków, które otrzymują nauczyciele i dyrektorzy szkół. Analizowane są również perspektywy wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w trakcie ich kariery zawodowej.

Fisze krajowe oraz dane wykorzystane jako podstawa analiz w raporcie porównawczym, są dostępne w plikach xls.

Dane zostały zebrane wspólnie przez sieci Eurydice i OECD/NESLI.