Aktualności

04.01.2023

Zapowiedzi wydawnicze 2023

Raporty tematyczne

 • Kluczowe dane dotyczące nauczania języków obcych w szkołach w Europie – marzec 2023 r.
 • Tablica wyników mobilności studentów – kwiecień 2023 r.
 • Promowanie różnorodności i edukacji włączającej w szkołach w Europie – wrzesień 2023 r.
 • Wskaźniki strukturalne do Monitora Edukacji Komisji Europejskiej – listopad 2023 r.

Aktualizacja raportów z serii „Fakty i Liczby”

 • Opłaty za studia i wsparcie materialne dla studentów (luty 2023)
 • Czas nauczania poszczególnych przedmiotów (czerwiec 2023)
 • Zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół (październik 2023)
 • Kalendarze roku szkolnego i akademickiego
 • Struktury systemów edukacji w roku szkolnym 2023/24 - diagramy

Raporty w polskiej wersji językowej

 • Wspieranie osiągnięć i motywacji uczniów w nauce matematyki i przedmiotów przyrodniczych w szkołach
 • Edukacja informatyczna w szkołach w Europie
 • Struktury systemów edukacji w roku szkolnym 2022/23 – diagramy

Znamy już także tematykę raportów, które ukażą się w roku 2024

 • Edukacja dla zrównoważonego rozwoju (pierwszy kwartał)
 • Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki (czwarty kwartał)

Zapraszamy do śledzenia naszych kolejnych aktualności oraz profilu Eurydice Polska na FB!