Publikacje

28.09.2022

Wsparcie dla uczniów i studentów z Ukrainy

Sieć Eurydice opublikowała dwa raporty dotyczące wsparcia dla uchodźców z Ukrainy:

Rosyjska inwazja na Ukrainę stanowi poważne zagrożenie dla życia milionów ludzi, z których wielu zostało zmuszonych do opuszczenia swojego domu i poszukiwania ochrony w sąsiednich krajach europejskich. Kraje przyjmujące uchodźców są obecnie zobowiązane do zareagowania na tę sytuację poprzez zapewnienie uchodźcom z Ukrainy różnych środków wsparcia, aby ułatwić im szybką i udaną integrację w nowym społeczeństwie.

Sieć Eurydice opublikowała dwa raporty dotyczące wsparcia dla uchodźców z Ukrainy:

  Wspieranie uczniów-uchodźców z Ukrainy w szkołach w Europie

  Wspieranie studentów-uchodźców z Ukrainy w szkolnictwie wyższym w Europie