Publikacje

30.11.2023

Wskaźniki strukturalne służące monitorowaniu edukacji i szkoleń w Europie 2023

zdjęcie-wiodące

Tegoroczna edycja publikacji zawiera analizę ponad 45 kluczowych wskaźników dotyczących polityki edukacyjnej UE w zakresie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, kompetencji kluczowych, kompetencji cyfrowych, przedwczesnego kończenia edukacji, zawodu nauczyciela, wyrównywania szans w edukacji i szkolnictwa wyższego.

Aktualizacja obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE, a także Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Islandię, Liechtenstein, Czarnogórę, Macedonię Północną, Norwegię, Serbię i Turcję.

Wskaźniki strukturalne Eurydice są jednym z podstawowych źródeł danych dla publikowanego corocznie Monitora Edukacji i Szkoleń Komisji Europejskiej.

Raporty są do pobrania poniżej: