Publikacje

04.05.2023

Tablica wyników mobilności studentów. Uwarunkowania studiowania za granicą 2022/23

zdjęcie-wiodące

Doświadczenie międzynarodowej mobilności w trakcie studiów wyższych stanowi ważny element w życiu wielu młodych ludzi. Pomimo niewątpliwych korzyści jakie wnosi mobilność osób uczących się, oraz coraz większych możliwości organizowania takich wyjazdów, drogę do swobodnego przepływu studentów, badaczy i stażystów nadal utrudnia szereg przeszkód.

Celem cyklicznie redagowanego raportu - tablicy wyników mobilności studentów - jest monitorowanie postępów poczynionych przez kraje europejskie w zakresie wspierania międzynarodowej mobilności edukacyjnej w szkolnictwie wyższym i usuwania przeszkód w tym zakresie.

Opracowanie zawiera zaktualizowane informacje na temat sześciu wskaźników tablicy wyników w zakresie informacji i poradnictwa, nauki języka obcego, możliwości przenoszenia stypendiów i pożyczek, wsparcia dla osób uczących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, uznawania efektów uczenia się za pomocą europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów (ECTS) oraz uznawania kwalifikacji. Wskaźniki te są również dostępne w formie wizualnej na stronie internetowej tablicy wyników mobilności.