Publikacje

31.03.2023

Opłaty za studia w szkołach publicznych oraz pomoc finansowa i materialna dla studentów

Interaktywna publikacja

zdjęcie-wiodące

Opłaty za studia ponoszone przez studentów szkół publicznych oraz pomoc finansowa i materialna dla studentów w poszczególnych krajach 2022/2023

Interaktywna publikacja, dostępna na stronie Komisji Europejskiej, prezentuje zaktualizowane dane dotyczące opłat za studia i wsparcia materialnego dla studentów w 37 krajach europejskich.

W publikacji można prześledzić informacje dotyczące wszystkich kosztów, które studenci ponoszą  w trakcie studiów wraz z ich wysokością oraz wszystkie dostępne instrumenty wsparcia finansowego ze środków publicznych, takie jak stypendia, kredyty studenckie, ulgi podatkowe lub inne dostępne świadczenia dla studentów lub ich rodzin.

Interaktywny charakter publikacji pozwala w części porównawczej na wyszukiwanie danych według rodzajów studiów (np. stacjonarne, niestacjonarne) i dla poszczególnych typów studentów (np. studiujący w pełnym/niepełnym wymiarze, studenci zagraniczni) . W części krajowej, podobnie jak w poprzednich wydaniach, dostępne są krótkie opisy i dane dla poszczególnych systemów szkolnictwa wyższego.