Publikacje

28.09.2022

Nauczanie w szkołach w Europie podczas pandemii COVID-19

zdjęcie-wiodące

Środki podjęte przez władze poszczególnych krajów w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 miały duży wpływ na pracę szkół i kształcenie uczniów w całej Europie.  Chociaż całkowite zamknięcie szkół zdarzało się raczej rzadko i trwało stosunkowo krótko, szybkie przejście na nauczanie na odległość lub nauczanie hybrydowe ujawniło duże różnice w poziomach cyfryzacji między krajami, a także w dostępności technologii cyfrowych dla szkół, nauczycieli i uczniów.

Raport zawiera krótki przegląd skutków pandemii COVID-19 dla organizacji edukacji szkolnej oraz przegląd kluczowych działań wdrożonych przez europejskie systemy edukacji w celu przezwyciężenia pojawiających się trudności. Wyniki podkreślają m.in. znaczenie oferowania uczniom dodatkowych zajęć w małych grupach lub zróżnicowania metod nauczania, co stanowiło szczególną pomoc dla uczniów doświadczających trudności w warunkach uczenia się online. Analiza pokazuje jednocześnie, jak w wielu przypadkach nagłe przejście na nauczanie na odległość zadziałało jak mocny impuls do przyspieszenia procesu cyfryzacji szkół.

Cały raport do pobrania poniżej.