Publikacje

26.03.2024

Nauczanie informatyki w szkołach w Europie

zdjęcie-wiodące

Polskie wydanie opublikowanego jesienią 2022 roku raportu Informatics education at school in Europe. 

Opracowanie zawiera analizę porównawczą kształcenia informatycznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w 37 europejskich krajach w roku szkolnym 2020/2021.

Informatyka jest wciąż stosunkowo nową dyscypliną w edukacji szkolnej i zarówno nazwy związanych z nią przedmiotów szkolnych, jak i ich zakres tematyczny są różne w poszczególnych europejskich krajach. W niniejszym raporcie przeanalizowano m.in. czy i na jakim etapie kształcenia w szkołach informatyka jest nauczana oraz jakie efekty kształcenia informatycznego są uwzględniane w podstawach programowych. W raporcie przedstawiono również kwalifikacje wymagane od nauczycieli uczących informatyki, typowe ścieżki przygotowania do zawodu, a także możliwości szkolenia i inne środki wsparcia dostępne dla nauczycieli.