Publikacje

28.09.2022

Nauczanie informatyki w Europie

Raport zawiera analizę porównawczą kształcenia informatycznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w 37 europejskich krajach w roku szkolnym 2020/2021.

zdjęcie-wiodące

W ciągu ostatnich kilku dekad szybka digitalizacja naszego codziennego życia sprawiła, że umiejętności cyfrowe znalazły się na pierwszym planie polityki edukacyjnej. Kryzys COVID-19 jeszcze bardziej uwydatnił potrzebę działań w tej dziedzinie i stał się punktem zwrotnym dla edukacji cyfrowej. Wychodzenie Europy z pandemii w nadchodzących latach będzie się opierać na gospodarce cyfrowej, dlatego będzie też wymagać kompetentnych cyfrowo obywateli i pracowników. Należy się zająć wsparciem tego procesu, zaczynając od początkowych etapów edukacji.

Raport Informatics education at school in Europe zawiera analizę porównawczą kształcenia informatycznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w 37 europejskich krajach w roku szkolnym 2020/2021.

Informatyka jest wciąż stosunkowo nową dyscypliną w edukacji szkolnej i zarówno nazwy związanych z nią przedmiotów szkolnych, jak i ich zakres tematyczny są różne w poszczególnych europejskich krajach. W niniejszym raporcie przeanalizowano przede wszystkim, czy i na jakim etapie kształcenia w szkołach, informatyka jest nauczana - jako osobny przedmiot lub zintegrowany z innymi przedmiotami - oraz jakie efekty kształcenia są uwzględniane w programach związanych z nią przedmiotów. W raporcie przedstawiono również kwalifikacje wymagane od nauczycieli uczących informatyki, typowe ścieżki przygotowania do zawodu, a także możliwości szkolenia i inne środki wsparcia dostępne dla nauczycieli.