Publikacje

28.12.2023

Narzędzie do wizualizacji danych dotyczących zarobków nauczycieli i dyrektorów szkół

zdjęcie-wiodące

Czy nauczyciele w Europie są dobrze opłacani? Jakie mają perspektywy rozwoju zawodowego? Jakie są minimalne wynagrodzenia dyrektorów szkół? Jak wielkość szkoły, którą zarządzają wpływa na ich wynagrodzenie?

Eurydice opublikowała nowe narzędzie internetowe prezentujące wynagrodzenia nauczycieli i dyrektorów szkół. Pensje nauczycieli i perspektywy ich kariery zawodowej są ważną częścią polityki mającej na celu przyciągnięcie do zawodu najlepiej wykwalifikowanych absolwentów i zatrzymanie najlepszych nauczycieli w szkołach.

Narzędzie umożliwia wyszukiwanie informacji według tematu, porównywanie danych między poszczególnymi krajami oraz ich eksport w różnych formatach. Informacje na temat nauczycieli i dyrektorów szkół są podzielone na 26 wskaźników dotyczących trendów, ustawowych i rzeczywistych wynagrodzeń, a także dodatków. Narzędzie dostarcza również informacji kontekstowych, takich jak władze decydujące o wynagrodzeniach i wymaganiach, jakie należy spełnić, aby zostać nauczycielem lub dyrektorem szkoły.

Nowe narzędzie gromadzi wszystkie informacje o zarobkach nauczycieli i dyrektorów szkół zebrane wspólnie przez sieci Eurydice i OECD/NESLI. Planowana jest coroczna aktualizacja danych.