Publikacje

17.06.2024

Kluczowe dane o nauczaniu języków w szkołach w Europie – 2023

 

 

zdjęcie-wiodące

Polskie wydanie opublikowanego w 2023 roku raportu Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2023 Edition

Różnorodność językowa jest częścią DNA Europy. Mozaika języków europejskich obejmuje nie tylko oficjalne języki państwowe poszczególnych krajów, ale także języki regionalne lub mniejszościowe, którymi od wieków mówi się na terytorium Europy, nie wspominając o językach przywiezionych przez migrantów. Wspieranie różnorodności językowej i promowanie nauki języków jest stałą linią polityki Unii Europejskiej.

Celem piątego z serii wydania raportu sieci Eurydice jest prześledzenie zmian w polityce w zakresie nauczania i uczenia się języków (obcych) w szkołach w Europie.

Raport zawiera 51 wskaźników obejmujących szeroki zakres tematów istotnych dla polityki językowej na poziomie UE i krajowym. Dane jakościowe sieci Eurydice są uzupełnione danymi statystycznymi z Eurostatu oraz danymi z dwóch międzynarodowych badań przeprowadzonych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD): programu międzynarodowej oceny uczniów (PISA) z 2018 r. oraz międzynarodowego badania dotyczącego nauczania i uczenia się (TALIS) z 2018 r.