Publikacje

27.05.2024

Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego w roku 2024. Raport z realizacji procesu bolońskiego

Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego w roku 2024. Raport z realizacji procesu bolońskiego

zdjęcie-wiodące

Raport zawiera przegląd najnowszych zobowiązań politycznych w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (EHEA) i ocenia ich realizację w poszczególnych krajach.

Nowe wydanie raportu składa się z sześciu rozdziałów.

  1. Rozdział pierwszy zawiera podstawowe dane w tych obszarach europejskiego sektora szkolnictwa wyższego, w których wdrożono zobowiązania polityczne.
  2. W rozdziale drugim omawiane są trzy kluczowe zobowiązania krajów EHEA dotyczące struktury programów szkolnictwa wyższego, uznawania kwalifikacji i zapewniania jakości.
  3. Rozdział trzeci dotyczy podstawowych wartości uzgodnionych w ramach EHEA: wolności i integralności akademickiej, autonomii instytucjonalnej, uczestnictwa studentów i pracowników oraz odpowiedzialności publicznej za szkolnictwo wyższe.
  4. Rozdział czwarty dotyczy wdrażania polityki społecznej.
  5. Rozdział piąty koncentruje się na celach uczenia się i nauczania określonych w komunikacie rzymskim z 2020 roku.
  6. Rozdział szósty dotyczy mobilności i internacjonalizacji.

Ostatnia część skupia się na instytucjach szkolnictwa wyższego pomagających ukraińskiej społeczności akademickiej w trakcie wojny, ponieważ wiele instytucji szkolnictwa wyższego podjęło działania w celu wsparcia studentów i pracowników z ukraińskich uczelni .