Publikacje

29.09.2023

Europejski kalendarz roku szkolnego 2023/24

zdjęcie-wiodące

Opracowanie zawiera informacje o rozpoczęciu roku szkolnego i czasie jego trwania, a także o terminach i liczbie dni wakacji w szkołach podstawowych i średnich w 37 krajach uczestniczących w  programie Erasmus+.

Jak zorganizowany jest rok szkolny w Europie? Pomimo pewnych różnic, kraje wykazują wiele podobieństw w sposobie organizacji kalendarzy szkolnych. W 11 systemach edukacji szkoła rozpoczyna się 1 września. Z kolei czas trwania wakacji letnich jest bardzo zróżnicowany: mniej niż 7 tygodni w Holandii, niektórych kantonach Szwajcarii i Liechtensteinie aż po 12 tygodni lub dłużej w Grecji, na Łotwie, Malcie i w niektórych regionach Włoch (zarówno dla uczniów szkół podstawowych, jak i średnich).

Tegoroczne wydanie po raz pierwszy prezentuje kalendarz w formacie otwartych danych, podając wszystkie kluczowe daty w krajowych kalendarzach szkolnych oraz, w stosownych przypadkach, w podziale na regiony. Poniżej, można także pobrać arkusze Excel, które pokazują, jak zorganizowany jest rok szkolny w poszczególnych krajach.