Aktualności | .Eurydice.org.pl

Struktury europejskich systemów edukacji 2021/22

7.10.2021
|

Jakie modele organizacyjne występują w szkolnictwie podstawowym i średnim w Europie i jak długo uczą się dzieci i młodzież na każdym poziomie edukacji? Jakie typy programów oferowane są na poziomie szkolnictwa wyższego?

Czytaj dalej »

Edukacja i szkolenia dorosłych w Europie

8.09.2021
|

Autorzy analizują krajowe polityki uczenia się przez całe życie, ze szczególnym uwzględnieniem działań wspierających dorosłych o niskim poziomie umiejętności i kwalifikacji w dostępie do możliwości uczenia się.

Czytaj dalej »

Czas nauczania poszczególnych przedmiotów w Europie 2020/21

10.06.2021
|

Najnowsza edycja publikacji Instruction time informuje, ile godzin przeznacza się w roku szkolnym 2020/21 na nauczanie poszczególnych przedmiotów i jak czas nauczania różni się w poszczególnych krajach. W publikacji uwzględniono wpływ pandemii na wymiar nauczania w poszczególnych krajach.

Czytaj dalej »

Nauczyciele. Kariera, rozwój zawodowy i ogólne samopoczucie

25.03.2021
|

Eurydice regularnie zbiera i publikuje dane dotyczące zawodu nauczyciela szkolnego. Właśnie ukazało się najnowsze wydanie prezentujące dane dla roku szkolnego 2019/20.

Czytaj dalej »

„Tablica wyników mobilności studentów” w języku polskim

26.02.2021
|

Zaktualizowane wydanie raportu informuje o postępie, jaki odnotowano w poszczególnych krajach w upowszechnianiu i ułatwianiu wyjazdów młodzieży na studia zagraniczne.

Czytaj dalej »

Zapowiedzi wydawnicze Eurydice na 2021 rok

23.12.2020
|

Raporty:

  • Raport o zawodzie nauczyciela – luty 2021
  • Raport o uczeniu się dorosłych – czerwiec 2021

Aktualizacja raportów z serii „Fakty i Liczby”:

  • Czas nauczania poszczególnych przedmiotów w kształceniu obowiązkowym
  • Zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół
  • Kalendarze roku szkolnego i akademickiego
  • Struktury systemów edukacji w roku szkolnym 2021/22 (diagramy)

Znamy już także tematykę raportów, które ukażą się w roku 2022:

Opłaty za studia i pomoc materialna dla studentów

21.12.2020
|

Raport National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2020/21 prezentuje w ujęciu porównawczym główne cechy krajowych systemów opłat za studia

Czytaj dalej »

The System of Education in Poland 2020

14.12.2020
|

Nowe aktualne wydanie publikacji Polskiego Biura Eurydice przedstawiającej system edukacji w Polsce.

Czytaj dalej »

Monitorowanie edukacji i szkoleń w Europie 2020

2.12.2020
|

Raport Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2020: Overview of major reforms since 2015 przedstawia 35 szczegółowych wskaźników wybranych do monitorowania systemów edukacji i szkoleń w Europie w sześciu kluczowych dziedzinach:

Czytaj dalej »

Proces boloński w Europie

20.11.2020
|

Nowa edycja Raportu z realizacji Procesu Bolońskiego 2020 przedstawia postępy, jakich dokonano w ciągu ostatnich dwudziestu lat w zakresie mobilności studentów

Czytaj dalej »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next page ›