Zapraszamy na webinarium

Webinarium „Zapewnianie równych szans w edukacji”

 

25 lat Polskiego Biura Eurydice

 

17 listopada 2021 r. (środa)

Polskie Biuro Eurydice działa od roku 1996, a od roku 1998 wchodzi w skład Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) wspierając ją w prowadzeniu programów współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji.  Publikacje sieci Eurydice, której biuro polskie jest integralną częścią, dostarczają ważnych danych i porównań dotyczących europejskich systemów edukacji oraz opisów najnowszych reform pomocnych w zarządzaniu systemami i placówkami edukacyjnymi na różnych szczeblach, we współpracy międzynarodowej oraz w realizacji projektów europejskich.

Z okazji rocznicy 25-lecia działalności Polskie Biuro Eurydice zaprasza swoich odbiorców i wszystkich zainteresowanych na webinarium „Zapewnianie równych szans w edukacji”, które odbędzie się 17 listopada 2021 o godz. 10.00 online.

Celem webinarium jest promocja publikacji Komisji Europejskiej opracowanych przez sieć Eurydice, które dotyczą zapewniania równych szans w edukacji. Tematyka webinarium nawiązuje do jednego z głównych priorytetów unijnych: budowania spójnych społeczeństw i sprzyjania włączaniu wszystkich grup społecznych w proces uczenia się.

Podczas webinarium uczestnicy zapoznają się z różnymi aspektami zapewniania równych szans w edukacji – od edukacji szkolnej po szkolnictwo wyższe, a w szczególności z tematyką:

  • Zapewniania równych szans w edukacji szkolnej (na podstawie publikacji Eurydice Equity in School Education in Europe)
  • Edukacji włączającej
  • Zapewniania równych szans w szkolnictwie wyższym
  • Polityki młodzieżowej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji młodych ludzi z grup defaworyzowanych.

Oprócz wystąpień ekspertów planowane jest podsumowanie obrad w formie dyskusji panelowej.

Całość webinarium będzie organizowana online, na platformie zoom.

program

Przepraszamy ale ze względu na przekroczenie limitu miejsc zapisy na webinarium zostały wstrzymane.