Zapraszamy na webinarium

Webinarium „Edukacja i szkolenia dorosłych”

 

 

7 czerwca 2022 r. (wtorek)

Celem webinarium jest promocja publikacji Komisji Europejskiej (opracowanej przez sieć Eurydice) dotyczącej edukacji i szkoleń dorosłych.  Tematyka webinarium nawiązuje do dwóch  priorytetów w obszarze edukacji UE: uczenia się przez całe życie oraz działań wspierających dorosłych o niskim poziomie umiejętności i kwalifikacji.

Podczas webinarium uczestnicy zapoznają się z różnymi aspektami edukacji i szkoleń dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem działań wspierających dorosłych o niskim poziomie umiejętności i kwalifikacji w dostępie do możliwości uczenia się.  Główne wnioski z publikacji Eurydice dotyczącej edukacji i szkoleń dorosłych (Adult education and training in Europe: Building inclusive pathways to skills and qualifications) opublikowanej we wrześniu 2021 roku zostaną przedstawione w kontekście krajowym i europejskim.  Dodatkowo do omawianych tematów dołączone zostały również prezentacje platformy EPALE oraz aktualne działania w sektorze Edukacji dorosłych w ramach programu Erasmus+ adresowane do odbiorców zainteresowanych tematem webinarium.

Całość webinarium będzie organizowana online, na platformie zoom.

program