szkolnictwo wyższe | .Eurydice.org.pl

Monitorowanie edukacji i szkoleń w Europie 2021

10.12.2021
|

W tegorocznej edycji raportu Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2021: Overview of major reforms since 2015 przeanalizowano ponad 20 kluczowych wskaźników strukturalnych dotyczących polityki edukacyjnej

Czytaj dalej »

„Tablica wyników mobilności studentów” w języku polskim

26.02.2021
|

Zaktualizowane wydanie raportu informuje o postępie, jaki odnotowano w poszczególnych krajach w upowszechnianiu i ułatwianiu wyjazdów młodzieży na studia zagraniczne.

Czytaj dalej »

Opłaty za studia i pomoc materialna dla studentów

21.12.2020
|

Raport National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2020/21 prezentuje w ujęciu porównawczym główne cechy krajowych systemów opłat za studia

Czytaj dalej »

Monitorowanie edukacji i szkoleń w Europie 2020

2.12.2020
|

Raport Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2020: Overview of major reforms since 2015 przedstawia 35 szczegółowych wskaźników wybranych do monitorowania systemów edukacji i szkoleń w Europie w sześciu kluczowych dziedzinach:

Czytaj dalej »

Proces boloński w Europie

20.11.2020
|

Nowa edycja Raportu z realizacji Procesu Bolońskiego 2020 przedstawia postępy, jakich dokonano w ciągu ostatnich dwudziestu lat w zakresie mobilności studentów

Czytaj dalej »

Struktury europejskich systemów edukacji 2020/21

2.11.2020
|

Tegoroczna aktualizacja publikacji The Structure of the European Education Systems 2020/21: Schematic Diagrams

Czytaj dalej »

Uwarunkowania studiowania za granicą

31.01.2020
|

Eurydice zaktualizowało właśnie publikację dotyczącą warunków jakie poszczególne kraje stwarzają dla międzynarodowej mobilności studentów.

Czytaj dalej »

Monitorowanie edukacji i szkoleń w Europie 2019

23.10.2019
|

Kolejna edycja Wskaźników strukturalnych służących monitorowaniu edukacji i szkoleń w Europie

Czytaj dalej »

Uchodźcy – dostęp do w szkolnictwa wyższego

7.02.2019
|

Raport Integrating Asylum Seekers and Refugees into Higher Education in Europe analizuje w jaki sposób szkolnictwo wyższe w poszczególnych krajach jest przygotowane na przyjęcie coraz większej liczby uchodźców i osób poszukujących azylu w Europie.

Czytaj dalej »

Opłaty za studia i pomoc materialna dla studentów 2018/19

19.11.2018
|

Zapraszamy do lektury raportu National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2018/19

Czytaj dalej »