nauczyciele | .Eurydice.org.pl

Zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie – 2019/20

22.10.2021
|

Raport prezentuje zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół w edukacji przedszkolnej, szkołach podstawowych i średnich ogólnokształcących w roku szkolnym 2019/20 w krajach biorących udział w programie Erasmus+.

Czytaj dalej »

Nauczyciele. Kariera, rozwój zawodowy i ogólne samopoczucie

25.03.2021
|

Eurydice regularnie zbiera i publikuje dane dotyczące zawodu nauczyciela szkolnego. Właśnie ukazało się najnowsze wydanie prezentujące dane dla roku szkolnego 2019/20.

Czytaj dalej »

Zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie – 2018/19

5.10.2020
|

Raport prezentuje zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół w edukacji przedszkolnej, szkołach podstawowych i średnich ogólnokształcących w roku szkolnym 2018/19 w krajach biorących udział w programie  Erasmus+.

Czytaj dalej »

Zarobki nauczycieli w wybranych krajach

30.09.2020
|

Raport pprzedstawia różne aspekty kształtowania wysokości zarobków nauczycieli w ośmiu wybranych krajach europejskich.

Czytaj dalej »

Zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie – 2017/18

4.10.2019
|

W przededniu Międzynarodowego Dniu Nauczyciela Eurydice opublikowała zaktualizowane zestawienie dotyczące zarobków nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie.

Czytaj dalej »

Zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie – 2016/17

8.10.2018
|

W Międzynarodowym Dniu Nauczyciela Eurydice opublikowała zaktualizowane zestawienie dotyczące zarobków nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie.

Czytaj dalej »

Krótko o nauczycielach akademickich – Brief

12.10.2017
|

Szkolnictwo wyższe doświadcza w ostatnich latach wielu zmian. Wraz ze wzrostem liczby studentów pojawiają się nowe rozwiązania dotyczące finansowania, zarządzania oraz zapewniania jakości. Towarzyszy im wzrost oczekiwań ze strony społeczeństwa wobec instytucji i systemów szkolnictwa wyższego. Zmiany pojawiły się w wielu dziedzinach związanych ze szkolnictwem wyższym, ale jak wynika z analizy sieci Eurydice, nie dotyczą one zawodu nauczyciela akademickiego, kluczowego dla funkcjonowania szkół wyższych i całych systemów szkolnictwa wyższego.

Czytaj dalej »

Nauczyciele akademiccy w Europie

22.06.2017
|

Raport Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff przedstawia usytuowanie kadry akademickiej we współczesnym szkolnictwie wyższym, a w szczególności przedstawia wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli akademickich, proces rekrutacji do zawodu, warunki zatrudnienia oraz wpływ mechanizmów zapewniania jakości na ich sytuację zawodową.

Czytaj dalej »

Publikacja o nauczycielach w języku polskim

25.10.2016
|

Tłumaczenie raportu The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies

Czytaj dalej »

Zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie – 2015/16

5.10.2016
|

Tegoroczna edycja raportu Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe zawiera informacje dotyczące rocznych zarobków brutto, wzrostu uposażenia w zależności od liczby lat przepracowanych w zawodzie i osiągniętego stopnia awansu zawodowego, wynagrodzeń za godziny nadliczbowe oraz dodatków do pensji związanych z podejmowaniem przez nauczycieli obowiązków ponadstandardowych.

Czytaj dalej »