Slide Wspieranie osiągnięć i motywacji
uczniów w nauce matematyki
i przedmiotów przyrodniczych
w szkołach
pdf w języku angielskim
Slide Działania na rzecz równości
i włączania społecznego
w szkolnictwie wyższym
w Europie
pdf w języku angielskim
Slide Edukacja i szkolenia dorosłych w Europie: ścieżki prowadzące do umiejętności i kwalifikacji pdf w języku polskim

Seria

Seria "kluczowe dane"

Cykliczne publikacje dotyczące kluczowych zagadnień edukacyjnych oraz opracowanie ogólne „Kluczowe dane o edukacji w Europie”.

Czytaj dalej ›
Publikacje tematyczne

Publikacje tematyczne

Opracowania porównawcze dotyczące różnych dziedzin edukacji ze szczególnym uwzględnieniem bieżących zagadnień będących tematem europejskiej współpracy.

Czytaj dalej ›
Fakty i liczby

Fakty i liczby

Corocznie aktualizowane publikacje opisujące wybrane aspekty systemów edukacji w układzie krajowym.

Czytaj dalej ›
20 lat Polskiego Biura Eurydice

20 lat Polskiego Biura Eurydice

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi kluczowych zagadnień edukacyjnych w układzie tematycznym i historycznym.

Czytaj dalej ›
Systemy edukacji w Europie

Systemy edukacji w Europie

Informacje dostępne w wersji graficznej oraz opisowej.

Czytaj dalej ›
System edukacji w Polsce

System edukacji w Polsce

Informacje o polskim systemie edukacji dostępne w różnych wersjach językowych i o różnym stopniu szczegółowości opisu.

Czytaj dalej ›
Systemy edukacji w Europie

Systemy edukacji w Europie

Opisy systemów edukacji w poszczególnych krajach

Czytaj dalej ›
Raporty Polskiego Biura Eurydice

Raporty Polskiego Biura Eurydice

Raporty przygotowane na podstawie materiałów zebranych na forum Sieci.

Czytaj dalej ›