Zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie – 2019/20

Szczegóły publikacji

Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2019/20

Wynagrodzenie nauczycieli i ich perspektywy zawodowe są nieodłącznym elementem polityki mającej na celu przyciągnięcie najlepiej wykwalifikowanych absolwentów i utrzymanie najlepszych nauczycieli w zawodzie. W raporcie przedstawiono strukturę i różnice w zarobkach nauczycieli w krajach uczestniczących w programie Erasmus+. Opracowanie zawiera analizę porównawczą oraz dane krajowe zawierające szczegółowe informacje na temat zarobków nauczycieli i dyrektorów szkół oraz wypłacanych im dodatków do wynagrodzenia.

W przeglądzie porównawczym przeanalizowano ustawowe wynagrodzenia początkujących nauczycieli oraz perspektywy wzrostu wynagrodzeń w trakcie kariery zawodowej. Przeanalizowano również różnice w wynagrodzeniach nauczycieli zatrudnionych na poszczególnych poziomach szkolnictwa, zazwyczaj związane z różnymi wymogami dotyczącymi kwalifikacji nauczycielskich. Przeciętnie nauczyciele przedszkolni zarabiają mniej niż nauczyciele szkół podstawowych i średnich. Najwięcej zarabiają nauczyciele zatrudnieni w szkołach średnich II stopnia, chociaż w niektórych krajach europejskich wszyscy nauczyciele otrzymują takie samo wynagrodzenie.

Raport zawiera fisze krajowe prezentujące dane dotyczące wynagrodzeń i dodatków nauczycieli i dyrektorów szkół, odrębnie dla każdego systemu edukacji. Dane zostały zebrane wspólnie przez sieci Eurydice i OECD/NESLI.