Zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie – 2018/19

Szczegóły publikacji

Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2018/19

Raport obejmuje krótką część porównawczą dotyczącą zarobków nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie w roku szkolnym 2018/19 oraz indywidualne fisze krajowe.

W części porównawczej można zapoznać się z wysokością statutowych zarobków nauczycieli rozpoczynających karierę zawodową i z dynamiką wzrostu ich pensji, odpowiednio po 10 i 15 latach pracy. W tej części raportu znajdują się także informacje dotyczące wzrostu pensji nauczycielskich w ostatnich latach oraz wykaz przeciętnych wynagrodzeń rzeczywistych z uwzględnieniem różnego rodzaju dodatków. Część porównawcza zawiera także dane dotyczące statutowych zarobków dyrektorów szkół, ich minimalnego i maksymalnego wymiaru, porównanie związku między wynagrodzeniem dyrektora a rozmiarem szkoły, którą kieruje, a także dynamiki wzrostu zarobków od wynagrodzenia minimalnego po pensję wypłacaną po 15 latach pracy na stanowisku dyrektora placówki.

Fisze krajowe zawierają szczegółowe informacje dotyczące:

  • rocznych zarobków brutto, zarówno statutowych jak i rzeczywistych,
  • wzrostu uposażenia w zależności od liczby lat przepracowanych w zawodzie i posiadanych kwalifikacji,
  • dodatków do pensji związanych z podejmowaniem przez nauczycieli ponadstandardowych obowiązków.

Raport prezentuje zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół w edukacji przedszkolnej, szkołach podstawowych i średnich ogólnokształcących w roku szkolnym 2018/19 w krajach biorących udział w programie  Erasmus+.

Dane do raportu zebrano za pomocą wspólnego narzędzia zbierania danych Eurydice i OECD.