Zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie – 2017/18

Szczegóły publikacji

Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2017/18

Raport obejmuje krótką część porównawczą dotyczącą zarobków nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie w roku szkolnym 2017/18 oraz indywidualne fisze krajowe.

 

Część porównawcza przedstawia analizę statutowych wynagrodzeń nauczycieli i dyrektorów szkół w 42 europejskich systemach edukacji. Dane dotyczą nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i średnich ogólnokształcących. W niektórych krajach poziom wynagrodzeń statutowych nauczycieli jest bardzo wyrównany, w innych zależy od typu szkoły, w której są zatrudnieni, co jest związane ze zróżnicowaniem w wymaganych kwalifikacjach. Dyrektorzy szkół zarabiają zwykle nieco więcej niż nauczyciele, i ich wynagrodzenie jest wyższe w większych szkołach.

Raport prezentuje najważniejsze zmiany w zarobkach statutowych nauczycieli w ostatnich trzech latach i przedstawia porównanie między zarobkami rzeczywistymi (z uwzględnieniem dodatków) z PKB per capita oraz ze średnimi zarobkami absolwentów szkolnictwa wyższego w danym kraju.

 

Fisze krajowe zawierają szczegółowe informacje dotyczące:

  • rocznych zarobków brutto, zarówno statutowych jak i rzeczywistych,
  • wzrostu uposażenia w zależności od liczby lat przepracowanych w zawodzie i posiadanych kwalifikacji,
  • dodatków do pensji związanych z podejmowaniem przez nauczycieli ponadstandardowych obowiązków.

Każda fisza krajowa składa się z dwóch części – pierwsza jest poświęcona zarobkom nauczycieli, a druga – dyrektorów szkół.

 

Dane do raportu zebrano za pomocą wspólnego narzędzia zbierania danych Eurydice i OECD.