Zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie – 2016/17

Szczegóły publikacji

Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2016/17

Raport obejmuje krótką część porównawczą dotyczącą zarobków nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie w roku szkolnym 2016/17 oraz indywidualne fisze krajowe.

Część porównawcza przedstawia minimalne i maksymalne statutowe wynagrodzenia nauczycieli i dyrektorów szkół w 41 krajach/regionach Europy. Porównanie dotyczy zarówno wysokości wynagrodzeń nauczycieli, jak i zmian odnotowanych w ich poziomie w ostatnim roku.

Fisze krajowe zawierają szczegółowe informacje dotyczące:

  • rocznych zarobków brutto, zarówno statutowych jak i rzeczywistych,
  • wzrostu uposażenia w zależności od liczby lat przepracowanych w zawodzie i osiągniętego stopnia awansu zawodowego,
  • wynagrodzeń za godziny nadliczbowe,
  • dodatków do pensji związanych z podejmowaniem przez nauczycieli ponadstandardowych obowiązków.

Każda fisza krajowa składa się z dwóch części – pierwsza jest poświęcona zarobkom nauczycieli, a druga – dyrektorów szkół.

Dane do raportu zebrano za pomocą wspólnego narzędzia zbierania danych Eurydice i OECD.