Zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie – 2014/15

Szczegóły publikacji

Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2014/15

Raport obejmuje krótką część porównawczą dotyczącą zarobków nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie w roku szkolnym 2014/15 oraz indywidualne fisze krajowe. Każda fisza składa się z dwóch części – pierwsza jest poświęcona zarobkom nauczycieli, a druga – dyrektorów szkół.

Fisze zawierają szczegółowe informacje dotyczące:

  • rocznych zarobków brutto,
  • wzrostu uposażenia w zależności od liczby lat przepracowanych w zawodzie i osiągniętego stopnia awansu zawodowego,
  • wynagrodzeń za godziny nadliczbowe,
  • dodatków do pensji związanych z podejmowaniem przez nauczycieli ponadstandardowych obowiązków.