Zapewnianie jakości w edukacji: ewaluacja szkół w Europie - polityka i stosowane rozwiązania

Szczegóły publikacji

Assuring Quality in Education: Policies and Approaches to School Evaluation in Europe

Ewaluacja pracy szkół jest jednym z ważnych sposobów na podnoszenie jakości kształcenia w całym systemie edukacji, którego podstawowym elementem składowym są szkoły.

W raporcie uwzględniono dwa główne typy ewaluacji szkół: ewaluację zewnętrzną, przeprowadzaną przez ewaluatorów zewnętrznych, i wewnętrzną, która jest najczęściej prowadzona przez same szkoły. Raport zawiera część porównawczą i opisy systemów ewaluacji w poszczególnych krajach w roku szkolnym 2013/14.