Wychowanie fizyczne i sport w szkołach w Europie

Szczegóły publikacji

Physical Education and Sport at School in Europe

Raport powstał w odpowiedzi na zainteresowanie tematyką sportu na poziomie europejskim i jest jedną z pierwszych prób zidentyfikowania mocnych i słabych stron wychowania fizycznego jako przedmiotu w szkołach w Europie.