Wspieranie uczniów-uchodźców z Ukrainy w szkołach w Europie

Szczegóły publikacji

Supporting refugee learners from Ukraine in schools in Europe 2022

Rosyjska inwazja na Ukrainę zmusiła wiele osób do ucieczki z domu i szukania ochrony w sąsiednich krajach europejskich, a wśród uchodźców jest duży odsetek dzieci i młodzieży. Szkoły w krajach przyjmujących są teraz odpowiedzialne za zapewnienie uczniom-uchodźcom wysokiej jakości edukacji i wsparcia. Chociaż kraje europejskie podjęły już wiele działań w celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych uchodźców, zebrane przez Eurydice dane sugerują konieczność zwrócenia większej uwagi na ich potrzeby psychospołeczne.

Krótki raport Eurydice skupia się na niektórych politykach i sposobach wsparcia przygotowanych przez władze oświatowe w całej Europie, których celem jest pomoc szkołom w integracji ukraińskich uczniów. Dotyczy to najnowszej polityki i działań skierowanych specjalnie do ukraińskich uczniów, a także polityki i wsparcia skierowanych do wszystkich nowo przybyłych uczniów, które funkcjonowały przed obecnym konfliktem. Raport opiera się na głównych wnioskach z raportu z 2019 roku “Integracja uczniów ze środowisk migranckich w szkołach w Europie: polityka poszczególnych krajów i stosowane rozwiązania”. Dostarcza aktualnych informacji zebranych w krajach należących do sieci Eurydice (z wyjątkiem Węgier i Serbii). Rokiem odniesienia jest rok szkolny 2021/2022.