Wspieranie studentów-uchodźców z Ukrainy w szkolnictwie wyższym w Europie

Szczegóły publikacji

Supporting refugee learners from Ukraine in higher education in Europe 2022

Rosyjska inwazja na Ukrainę stanowi poważne zagrożenie dla życia milionów ludzi, z których wielu zostało zmuszonych do opuszczenia swojego domu i poszukiwania ochrony w sąsiednich krajach europejskich. Kraje przyjmujące uchodźców są obecnie zobowiązane do zareagowania na tę sytuację poprzez zapewnienie uchodźcom z Ukrainy różnych środków wsparcia, aby ułatwić im szybką i udaną integrację w nowym społeczeństwie. Szkolnictwo wyższe jest krytycznym obszarem dla podejmowania tych działań, ponieważ wojna wywarła duży wpływ na pracowników szkolnictwa wyższego i studentów z Ukrainy.

Krótki raport Eurydice skupia się na kluczowych politykach i działaniach, opracowanych przez władze edukacyjne w całej Europie, mających na celu pomoc instytucjom szkolnictwa wyższego w integracji studentów-uchodźców z Ukrainy. Obejmują one najnowsze polityki i działania skierowane konkretnie do ukraińskich uchodźców, jak również do osób spoza Ukrainy, które studiowały w ukraińskich uczelniach w czasie inwazji rosyjskiej. Raport opiera się częściowo na ustaleniach poprzednich opracowań Eurydice dotyczących szkolnictwa wyższego, takich jak “Raport z realizacji procesu bolońskiego (2020)” i “Uchodźcy – dostęp do szkolnictwa wyższego w Europie: polityka i działania poszczególnych krajów (2019)”. Raport zawiera aktualne dane zebrane w krajach należących do sieci Eurydice (z wyjątkiem Węgier i Serbii). Rokiem odniesienia jest rok szkolny 2021/2022.