Wskaźniki strukturalne służące monitorowaniu edukacji i szkoleń w Europie 2019

Szczegóły publikacji

Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2019

Raport obejmuje ponad 35 szczegółowych wskaźników wybranych do monitorowania systemów edukacji i szkoleń w Europie w sześciu kluczowych dziedzinach:

  • wczesnej edukacji i opiece
  • osiągnięciach uczniów w zakresie umiejętności podstawowych
  • przedwczesnym kończeniu nauki
  • szkolnictwie wyższym
  • zwiększaniu szans na zatrudnienie
  • mobilności edukacyjnej.

Oprócz wskaźników, w raporcie można znaleźć objaśnienia sytuacji w poszczególnych krajach oraz analizy najważniejszych strategii i reform prowadzonych od roku 2014/15.

Dane opracowane przez Eurydice dotyczą roku 2018/19 i obejmują informacje zebrane w krajach członkowskich UE oraz w Bośni i Hercegowinie, Islandii, Liechtensteinie, Czarnogórze, Północnej Macedonii, Norwegii, Serbii i Turcji. .

Raport  został opracowany na potrzeby Komisji Europejskiej jako wsparcie i uzupełnienie dla tegorocznej edycji  Monitora Edukacji.