Wskaźniki strukturalne służące monitorowaniu edukacji i szkoleń w Europie 2018

Szczegóły publikacji

Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2018

Raport  przynosi odpowiedź na pytania dotyczące aktualnego stanu edukacji w Europie. Raport obejmuje ponad 30 szczegółowych wskaźników wybranych do monitorowania systemów edukacji i szkoleń w Europie w sześciu kluczowych dziedzinach :

  • wczesnej edukacji i opiece,
  • osiągnięciach uczniów w zakresie umiejętności podstawowych,
  • przedwczesnym kończeniu nauki,
  • szkolnictwie wyższym
  • zwiększaniu szans na zatrudnienie
  • mobilności.

Dane opracowane przez Eurydice dotyczą roku 2017/18.

Raport  został opracowany na potrzeby Komisji Europejskiej jako wsparcie i uzupełnienie dla  Monitora Edukacji.