Wskaźniki strukturalne służące monitorowaniu edukacji i szkoleń w Europie 2016

Szczegóły publikacji

Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe – 2016

Raport  przynosi odpowiedź na pytania dotyczące aktualnego stanu edukacji w Europie. Raport obejmuje ponad 30 szczegółowych wskaźników wybranych do monitorowania systemów edukacji i szkoleń w Europie w pięciu kluczowych dziedzinach :

  • wczesnej edukacji i opiece,
  • osiągnięciach uczniów w zakresie umiejętności podstawowych,
  • przedwczesnym kończeniu nauki,
  • szkolnictwie wyższym
  • zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Oprócz wskaźników w raporcie można znaleźć definicje, objaśnienia sytuacji w poszczególnych krajach oraz analizy najważniejszych strategii i reform. Dane opracowane przez Eurydice dotyczą roku 2015/16 i obejmują informacje zebrane w ramach 40 systemów edukacji (krajowych i regionalnych).

Raport  został opracowany na potrzeby Komisji Europejskiej jako wsparcie i uzupełnienie dla tegorocznej edycji  Monitora Edukacji.