Uchodźcy – dostęp do szkolnictwa wyższego. Polityka i działania poszczególnych krajów

Szczegóły publikacji

Integrating Asylum Seekers and Refugees into Higher Education in Europe: National Policies and Measures

Raport analizuje w jaki sposób szkolnictwo wyższe w poszczególnych krajach jest przygotowane na przyjęcie coraz większej liczby uchodźców i osób poszukujących azylu w Europie.  Raport składa się z dwóch części. W pierwszej znajduje się wybór aktualnych statystyk dotyczących migracji. Część druga prezentuje przegląd polityki krajowej, strategii i działań podejmowanych w 35 krajach europejskich mających na celu włączenie uchodźców i osób poszukujących azylu do instytucji szkolnictwa wyższego.