Tworzenie polityki edukacyjnej na podstawie danych i wyników badań

Szczegóły publikacji

Support Mechanisms for Evidence-based Policy-Making in Education

Raport informuje o tym w jaki sposób w Europie formułuje się politykę edukacyjną oraz jakie źródła danych i wyniki badań są wykorzystywane w tym procesie. Publikacja przedstawia wstępną analizę bardzo skomplikowanej dziedziny – próbuje odpowiedzieć na pytania jakie instytucje są zaangażowane w proces dostarczania danych, w jaki sposób dane i wyniki badań są wykorzystywane, jaka jest ich dostępność i czy w procesie biorą udział pośrednicy, których zadaniem jest budowanie sieci kontaktów między politykami i badaczami.