Warning: file_put_contents(/home/serwisy/eurydice_wp/www/wp-content/uploads/ithemes-security/logs/event-log-eurydice-org-pl-Co7YyS42nCVHTcLu0L1r36Blg35NOc.log): failed to open stream: No such file or directory in /wp-content/plugins/better-wp-security/core/lib/log.php on line 207

Warning: file_put_contents(/home/serwisy/eurydice_wp/www/wp-content/uploads/ithemes-security/logs/event-log-eurydice-org-pl-Co7YyS42nCVHTcLu0L1r36Blg35NOc.log): failed to open stream: No such file or directory in /wp-content/plugins/better-wp-security/core/lib/log.php on line 176
Struktury europejskich systemów edukacji 2017/18 | .Eurydice.org.pl

Struktury europejskich systemów edukacji 2017/18

Szczegóły publikacji

The Structure of the European Education Systems 2017/18: Schematic Diagrams

Najnowsze wydanie opracowania Eurydice Diagramy europejskich systemów edukacji za rok szkolny/akademicki 2017/18 pozwala prześledzić jak kraje europejskie zorganizowały swoje systemy edukacji. Przejrzenie zaktualizowanych wykresów ułatwia znalezienie podobieństw i różnic na poszczególnych etapach edukacji od wychowania przedszkolnego po szkolnictwo wyższe. Na każdym wykresie oznaczony jest wiek, w którym dzieci mogą uczęszczać do przedszkola oraz rozpoczynają obowiązkową naukę (w przedszkolu lub w szkole podstawowej). Można też sprawdzić, które kraje stosują zabieg łączenia poziomów szkoły podstawowej (ISCED 1) i średniej pierwszego stopnia (ISCED 2) w jedną długą szkołę podstawową oraz jak zorganizowane są ścieżki kształcenia, zarówno na poziomie szkoły średniej drugiego stopnia (ścieżki ogólnokształcące i zawodowe), jak i w szkolnictwie wyższym.
Oprócz 43 wykresów ilustrujących krajowe systemy edukacji raport jest opatrzony krótkim wstępem porównawczym objaśniającym jak należy korzystać z diagramów oraz zawierającym mapę przedstawiającą modele organizacyjne szkolnictwa podstawowego i średniego w poszczególnych krajach.