Struktury europejskich systemów edukacji 2016/17

Szczegóły publikacji

The Structure of the European Education Systems 2016/17: Schematic Diagrams

Tegoroczna aktualizacja publikacji dotyczącej struktur systemów edukacji w Europie prezentuje w formie graficznej 43 systemy krajowe obejmujące etapy kształcenia od wczesnej opieki i edukacji po szkolnictwo wyższe.

Graficzna prezentacja systemów jest poprzedzona krótkim wstępem porównawczym prezentującym różne modele organizacyjne w edukacji przedszkolnej i w kształceniu obowiązkowym.