Struktury europejskich systemów edukacji 2015/16

Szczegóły publikacji

The Structure of the European Education Systems 2015/16: Schematic Diagrams

Tegoroczna aktualizacja publikacji dotyczącej struktur systemów edukacji w Europie prezentuje w formie graficznej 42 systemy krajowe obejmujące etapy kształcenia od wczesnej opieki i edukacji po szkolnictwo wyższe.

Graficzna prezentacja systemów jest poprzedzona krótkim wstępem porównawczym prezentującym różne modele organizacyjne w edukacji przedszkolnej i w kształceniu obowiązkowym.