Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: Wyzwania i możliwości tworzenia polityki edukacyjnej

Szczegóły publikacji

Developing Key Competences at School in Europe: Challenges and Opportunities for Policy

Raport powstawał we współpracy z Komisją Europejską i wsparł prace nad nową strategią edukacyjną “Nowe podejście do edukacji” (Rethinking Education) ogłoszoną w Komunikacie Komisji Europejskiej 20 listopada br.

Z raportu wynika, że wszystkie europejskie kraje zwiększyły rolę kompetencji kluczowych w programach nauczania, chociaż nie wszystkie kompetencje traktowane są w nich jednakowo. W większości krajów kładzie się nacisk na rozwijanie umiejętności podstawowych, takich jak umiejętność czytania i pisania, podstawowe kompetencje w zakresie matematyki i nauk ścisłych czy posługiwanie się językiem obcym, natomiast mniej uwagi poświęca się umiejętnościom przekrojowym (o charakterze ogólnym), takim jak kompetencje cyfrowe, społeczne czy przedsiębiorczość, mimo iż wiadomo, że posiadanie tych umiejętności jest równie istotne z punktu widzenia dzisiejszych rynków pracy.