Opłaty za studia ponoszone przez studentów szkół publicznych oraz pomoc finansowa i materialna dla studentów w poszczególnych krajach 2018/19

Szczegóły publikacji

National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2018/19

Eurydice corocznie aktualizuje dane dotyczące opłat za studia i pomocy materialnej dla studentów w 42 systemach szkolnictwa wyższego. W raporcie oprócz krótkiego międzynarodowego porównania, czytelnik znajdzie zaktualizowane opisy krajowe wyjaśniające, jak przedstawiają się opłaty i kredyty studenckie w poszczególnych krajach i z jakiej pomocy materialnej mogą korzystać studenci.