Opłaty za studia ponoszone przez studentów szkół publicznych oraz pomoc finansowa i materialna dla studentów w poszczególnych krajach 2017/18

Szczegóły publikacji

National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2017/18

Kiedy uczniowie planują rozpoczęcie studiów wyższych jednym z ważnych elementów, jaki biorą pod uwagę podczas podejmowania decyzji gdzie i co studiować, są opłaty za studia oraz dostępność różnego typu stypendiów. W Europie, gdzie łatwiej jest podjąć studia za granicą niż to miało miejsce w przeszłości, potrzebna jest rzetelna informacja dotycząca kosztów studiów i form wsparcia dostępnych w uczelniach.

Eurydice corocznie aktualizuje dane dotyczące opłat za studia i pomocy materialnej dla studentów w 42 systemach szkolnictwa wyższego. W najnowszej publikacji, oprócz krótkiego międzynarodowego porównania, czytelnik znajdzie zaktualizowane  fisze krajowe wyjaśniające jak przedstawiają się opłaty i kredyty studenckie w poszczególnych krajach i z jakiej pomocy materialnej mogą korzystać studenci.