Opłaty za studia ponoszone przez studentów szkół publicznych oraz pomoc finansowa i materialna dla studentów w poszczególnych krajach 2016/17

Szczegóły publikacji

National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2016/17

W publikacji znajdziemy informacje dotyczące wysokości opłat za studia stacjonarne w uczelniach publicznych w Europie, kategorii studentów, którzy płacą za studia oraz istniejących w poszczególnych krajach systemów wsparcia finansowego dla studentów (stypendiów, pożyczek, ulg, itd.).