Nauczanie przedsiębiorczości w szkołach w Europie

Szczegóły publikacji

Entrepreneurship Education at School in Europe

Sieć Eurydice zebrała informacje o nauczaniu przedsiębiorczości w szkołach w Europie. Bazując na poprzednim raporcie z roku 2012 Eurydice przedstawia najnowsze trendy i działania podejmowane w tej dziedzinie. Informuje o strategiach, programach nauczania i efektach kształcenia oraz finansowaniu i kształceniu nauczycieli. Raport obejmuje obszerną część porównawczą oraz krótkie opisy krajowe. Publikacja prezentuje nauczanie przedsiębiorczości w szkołach podstawowych i średnich z uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego, a rok odniesienia dla raportu to 2014/15.