Nauczanie języków regionalnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w szkołach w Europie

Szczegóły publikacji

The Teaching of Regional or Minority Languages in Schools in Europe

Krótki raport przedstawia aktualną politykę poszczególnych krajów europejskich w dziedzinie nauczania języków regionalnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w szkołach. W raporcie można znaleźć:

  • wykaz tych języków,
  • informacje dotyczące legislacji obowiązującej w Europie odnoszącej się do tych języków,
  • przykłady działań mających na celu organizację różnych form nauczania tych języków w ramach systemu edukacji danego kraju.
  • przykłady wybranych projektów edukacyjnych finansowanych przez Unię Europejską, które wspierają nauczanie tych języków w szkołach w Europie.