Kluczowe dane o nauczaniu języków obcych w szkołach w Europie 2012

Szczegóły publikacji

Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012

Raport prezentuje 61 wskaźników obejmujących kontekst i organizację nauczania języków obcych w szkołach w Europie, dane o uczniach i nauczycielach, w tym informacje dotyczące kształcenia i doskonalenia zawodowego kadry nauczycielskiej. Dane pochodzą z Eurydice, Eurostatu, europejskiego badania SurveyLang oraz międzynarodowych badań OECD PISA 2009.

Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, powiedziała, że „różnorodność lingwistyczna i kulturowa jest jednym z najważniejszych dóbr Unii Europejskiej”.„Znajomość języków ułatwia komunikację między narodami oraz między poszczególnymi państwami, jest wsparciem dla transgranicznej mobilności oraz integracji migrantów. Cieszęsię, że nawet nasi najmłodsi obywatele mają możliwość odkrywania języków obcych. Ponadto zachęcam wszystkich do tego, aby dostrzegali nie tylko powszechnie używane języki, ale docenili niezwykłą lingwistyczną różnorodność Europy.”

Dzieci w Europie rozpoczynają naukę języków obcych w coraz młodszym wieku – większość uczniów zaczyna uczyć się języka obcego w wieku od 6 do 9 roku życia. W ciągu minionych 15 lat większość krajów obniżyła wiek, w którym rozpoczyna się obowiązkowa nauka języka. W niektórych z nich język znajduje się w programie nauczania już na etapie przedszkolnym.

Rośnie liczba uczniów, którzy przynajmniej przez jeden rok nauczania obowiązkowego uczą się dwóch języków obcych. Spada również odsetek uczniów w szkole podstawowej, którzy w ogóle nie uczą się języka obcego (z ok. 30 do ok. 20% w skali Europy).

Niemal we wszystkich 32 państwach uwzględnionych w badaniu (27 państw członkowskich, Chorwacja, Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Turcja) językiem najczęściej nauczanym jest język angielski – tendencja ta zdecydowanie nasila się od roku 2004/05. W szkołach średnich I i II stopnia ponad 90 proc. uczniów uczy się języka angielskiego. Jedynie bardzo niewielki odsetek uczniów uczy się języków innych niż język angielski.

Polscy uczniowie, podobnie jak ich europejscy rówieśnicy, uczą się pierwszego obowiązkowego języka obcego już od pierwszej klasy szkoły podstawowej, a drugiego – od pierwszej klasy gimnazjum. Mimo że pierwszy obowiązkowy język obcy nie jest wskazany w polskiej legislacji, to i tak niemal 90% uczniów szkoły podstawowej rozpoczyna kontakt z językami obcymi od nauki angielskiego.